Bootmannen Diensten

De bootmannen van Brabo zijn verantwoordelijk voor alle meer- en ontmeerdiensten in de Haven van Antwerpen.
Met behulp van aangepaste motorboten en winchwagens nemen zij de meertouwen aan van de scheepsbemanning en zorgen zij ervoor dat het schip veilig vast- of losgemaakt wordt.

Meer foto's.

Een bootman heeft als taak de meertouwen goed te plaatsen, vrij van andere trossen. Hij tracht het schip ook van schade te vrijwaren door wrijfhouten tussen kaaimuur en schip te houden. Indien nodig, zal hij de ligplaats voor aankomst vrij laten maken. Bij grotere schepen, die de kaaimuur niet dicht kunnen naderen, haalt de bootman met behulp van een motorboot de trossen op aan voor- en achtersteven van het schip. Dit laat de bemanning toe het schip, met behulp van scheepslieren, zo zacht mogelijk langszij te hieuwen. De bootman moet steeds de orders van de loods of de kapitein stipt uitvoeren om het meren of ontmeren vlug en oordeelkundig te laten verlopen.

Voor deze dienstverlening beschikt Brabo over 220 bootmannen.

Op het Zeekanaal Brussel-Schelde wordt het meren en ontmeren uitgevoerd door de cvba Marnix, een dochter van cvba Brabo.