Havenloodsen Diensten

Principieel is een havenloods de raadgever van de gezagvoerder van het schip bij het in- of uitvaren van de haven, de sluizen of de dokken. Dankzij zijn ervaring en de kennis van de plaatselijke belemmeringen en reglementen, groeit zijn taak in de praktijk dikwijls uit tot het rechtstreeks geven van orders aan de roerganger.

Nochtans blijft de gezagvoerder onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de navigatie en de veiligheid van zijn schip en de opvarenden, en kan hij dus de aanwijzingen van de loods naast zich neerleggen.

In de haven van Antwerpen staan de dokloodsen staan in voor 25.000 verhalingen per jaar tussen sluis en ligplaats of tussen twee ligplaatsen. Een loodstaak duurt gemiddeld 1,5 à 2 u. In de praktijk wordt de dokloods 4u vòòr het vertrek besteld via het haveninformaticasysteem. Voor deze dienstverlening beschikt Brabo over 75 loodsen Brabo staat ook in voor het loodsen in de achterhaven van Oostende. In de achterhaven van Zeebrugge is de beloodsing toevertrouwd aan de cvba Breydel, voor 94% een dochter van de cvba Brabo. Breydel doet hiervoor beroep op de cvba Vlaamse Havenloodsen Regio Kust. In deze onderneming bezit Brabo de meerderheid van de aandelen. Zelfstandige loodsen zijn minderheidsaandeelhouders.

Meer foto's.