Geschiedenis

Ontstaan

Loodsen en bootlieden zorgen er al eeuwen voor dat de schepen veilig de haven van Antwerpen kunnen binnenvaren. Toen de Brouwersvliet, de Sint-Pietersvliet en de Ankerrui nog verbonden waren met de Schelde en bij hoog tij volledig onder water liepen, zorgden deze mannen ervoor dat de houten zeilschepen veilig werden afgemeerd. De eerste dokloodsen waren garnaalvissers, matrozen of schippers die op zelfstandige basis hun diensten aanboden. In de geschiedschrijving zijn ze terug te vinden met de opening van de Bonapartesluis (1811) en het Willemdok (1813).

Opmerkelijke data

 • 1904: loodsen die in de haven willen opereren, moeten hiervoor aan het Antwerpse stadsbestuur een officiële toelating vragen.
 • 1910: oprichting van Progress, een samenwerkende maatschappij van 45 dokloodsen.

 • 1923: oprichting van het concurrerende Neptune, dankzij de steun van zeeofficieren en maritieme bedrijven.
 • 1931: fusie van Progress en Neptune in de samenwerkende maatschappij cvba Brabo.

 

Samen groeien met de haven

In de aanvangsjaren was Brabo voornamelijk actief op de Schelde voor Antwerpen en aan de Scheldekaaien. Met de groei van de haven verlegde de klemtoon zich stilaan naar de nieuwe dokken.

Opmerkelijke data 

 • 1962: start van de intensieve opleiding tot havenloods.
 • 1968: het beloodsen van de zeeschepen in de dokken en het meren en ontmeren van schepen in de haven, op de Scheldekaaien, de Scheldeterminals en de Scheldesteigers, komen onder de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf, dat beslist om deze diensten in concessie te geven aan cvba Brabo. Dit systeem maakt van Brabo een reële partner van het Antwerpse Havenbedrijf in de volle betekenis van het woord: Brabo is onderworpen aan alle verplichtingen van een openbare dienst om aan alle klanten, evenwaardig en onverwijld, de best mogelijke service te bieden.

 

Naar een op maat gesneden watergebonden all-round dienstverlening

Het drukkere scheepvaartverkeer stelt stringente eisen inzake het beloodsen, meren en ontmeren van de groter wordende zeeschepen. Dankzij haar jarenlange ervaring en know-how kan Brabo hieraan tegemoetkomen, zelfs buiten de Antwerpse haven. Daarnaast ontwikkelt de onderneming zich als een polyvalente dienstverlener.

Opmerkelijke data

 • 1988: oprichting van cvba Breydel die instaat voor het beloodsen van zeeschepen in de achterhaven van Zeebrugge.
 • 1995: loodsen en bootlieden die werkzaam zijn in een Vlaamse haven moeten houder zijn van een brevet dat wordt uitgereikt door de overheid.
 • 1998: oprichting van cvba Marnix die instaat voor het meren en ontmeren van zeeschepen op het Zeekanaal Brussel-Schelde.
 • 2000: start beloodsingsactiviteiten in de achterhaven van Oostende.
 • 2005: loodsverplichting in de Antwerpse haven voor alle schepen van meer dan 120 meter lang en/of met een diepgang van meer dan 6 meter.
 • 2006: overname nv. Vlamo/Flandria.
 • 2008: start beloodsingsactiviteiten op het zeekanaal Brussel-Schelde.